A tankönyvbemutatón és a gyakorlótanításon felmerült kérdések

(Továbbra is kérdezzetek!)

Miért magyar nyelvűek az első kötet feladatai?

Az első kötetben elfogadjuk és támogatjuk a kezdő nyelvtanuló anyanyelvhasználathoz fűződő „jogát” a következő részeknél: utasítások, szószedet, nyelvtani magyarázatok.  További alaposan megfontolt célunk volt:

1)      Az órák vezetése idegen nyelvű legyen.  Az olasz nyelvű óravezetés az első órától gördülékeny lehet, mert a tanulók a leírva magyarul látják a tankönyv utasításait. Sokszori ismétlés után már csak megerősítésre szolgál, a tanárnak nem kell meggyőződnie, mindenki megértette-e az utasítást.

2)      Az eltérő egyéni képességek és hiányzások a magyar nyelvű szolgáltatásokkal korrigálhatók. Ez az alapozó szakaszban nagyon fontos!

 

Miért csak a második kötetben tanítjuk a passato prossimót?

Ha az órák vezetése egynyelvű, akkor spontán módon előkerül a passato prossimo, és már a kezdetektől megértik, megszokják a gyerekek: avete finito il compito?; vi ho portato una canzone; avete capito bene? Ha az óraszám és a csoport terhelhetősége megengedi, akkor például az első kötet 4. tappájának témájával: Una mia giornata, akár meg is mutathatjuk a passato prossimót.

(pl. szakkörön)

Ha a gyerekek gond nélkül értik a passato prossimót, megpróbálhatják utánozni, de nem tananyagként toljuk eléjük.  A megtanítás, és főleg a megtanulás nem egyszerű, a kétféle segédige és a sok rendhagyó part. pass. miatt.

Lelassíthatja, blokkolja a jelenidőben már éppen kialakult, de nem konszolidálódott beszédkészséget.

Egyébként is jelen idő párti vagyok: egy van belőle, kifejezi a jövőt: domani vado al cinema, és a beszélt nyelvben múltban történt dolgok elmesélésére is alkalmas: Senti cosa mi  e successo, vado a casa e trovo un cane.

További szempont, hogy amint a múlt síkjára helyezkedünk, azonnal szükségünk lesz az imperfettóra, sőt igeidő egyeztetésre is. És akkor már meggondolandó, hogy az első év vége felé ráhúzzuk-e a gyerekekre mindezt. (Nyáron nagy valószínűséggel el is fogják felejteni.)

A második év eleje, a szeptember viszont a nyári élmények elmesélése kapcsán tökéletes szituáció és motiváció a múltban történt dolgok elmesélésére.

 

Miért kevés az első könyvben az olvasandó szöveg?

Az első könyvben sok a hangzó szöveg, ahogy a természetes nyelvhasználatban is. A hangzó szövegek a munkafüzet végén találhatóak. Ha szükségét érzitek, ott hagyományos módon feldolgozhatjátok, alkalmazkodva a csoport igényeihez. Mindenképpen gyakorolhatnak, pótolhatnak segítségével a hiányzó tanulók.

Szándékosan helyezzük előtérbe a nyelv hangzás alapján történő megértését, ezért a tankönyv szerkesztése során az írott szöveget másodlagosan szerepeltetjük, (munkafüzetben van), helyette tevékenységek jelennek meg,  gyakran a tevékenységekhez szükséges reáliák, autentikus dokumentumok kíséretében. (pl. Giro 1/27. old. lottószelvény a számok gyakorlásához.) A reáliák, fotók, ábrák a tanulók közötti kommunikáció fontos kellékei.

 

Kik beszélnek a CD-én?

A CD-én Magyarországon élő olasz fiatalok beszélnek. Szándékosan nem bemondókat kértünk fel erre a szerepre, így a kezdetektől életszerű helyzet alakul ki. Csalódás érné Olaszországban tanítványainkat, ha nem így lenne. A CD-én beszélők megjelenítik az  olasz beszéd sokszínűségét, olykor a megértés nehézségeit. Hallgattassuk meg többször, ha gondoljátok, használjátok az átiratot. Ugyanakkor azt is vegyük figyelembe, hogy a hallásértés feladat globális, szelektív (és csak ritkán) intenzív értést kíván meg.

Könnyű vagy nehéz a Giróból tanítani?

Nem könnyű, mert nagyon intenzív órai tevékenységet kíván. Megkívánja az óra olasz nyelven történő vezetését, a spontaneitást. Megköveteli az oldott légkört és a munkafegyelmet egyazon időpontban. A diákok otthoni tanulási idejét azonban pont ez rövidíti le.

Könnyű, mert oldalanként szinte órára van lebontva: bemelegítés, óratörzs a téma prezentációjával, a jelenség felismertetésével, gyakorlásával, autonóm használatával.

Nem könnyű, mert kreativitásra ösztönzi a tanulókat, akik ezért sokat fognak kérdezősködni.

Könnyű, mert a kreativitás miatt élményszerűek az órák, a tanár állandó kihívásokat kap.

Nem könnyű, mert ez nagy módszertani felkészültséget, bátorságot és hitet igényel.

Könnyű, mert sok aktuális témához kötődik, felkelti a diákok érdeklődését.

És mindenki maga érzi, hogy mennyire könnyű és nehéz.

Könnyű vagy nehéz a Giróból tanulni?

Könnyű, mert az elején nem halad gyorsan, mert folyamatosan ismétli a már megtanultakat.

Nehéz az ábrákat megérteni, ha az órán nem fejtődnek meg közösen.

Nehéz, mert nagy a szókincse, könnyű, mert van szószedet. (kivéve 3. kötet).

Könnyű, mert kimondottan az érettségire készít, de valójában Olaszországra is. Ezért aztán nehéz megérteni a hanganyagot.

 

Kérek még véleményeket!