ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁK

Origó, BME

 

A Giro négy kötete (a kurzuskönyvekkel megegyezően) koncentrikusan kínálja fel a nyelvtanulóknak az egyes témaköröket. Ez azt jelenti, hogy egyre árnyaltabb, nyelvi szempontból is igényesebb formában járjuk körbe az adott témát/altémát.

A négy kötetet  (és munkafüzetet) most témánként  újrarendeztem, így bőséges és igényes anyag született az eredményes készüléshez. (Többen már kipróbálták, kiváló eredménnyel.)

A szerkesztésnél előnyt élveztek azok a feladatok, amelyek CD-én is szerepelnek, így a hallásértés fejlesztése maximálisan biztosított.  Ezekhez készültek kimondottan "nyelvvizsgás feladatok"  a könyvben szereplő, már ismert feladatok helyett. (igaz/hamis, rövid válasz stb.) A témákhoz videókat is csatoltam.

A feladatok  teljesen lefedik a nyelvvizsga központok témáit, altémáit.

Aki rendelkezik a 4 tankönyvvel, munkafüzettel,  CD-vel (iskolai formában tanult belőlük) és használja a www. jimdo.com honlap által kínált kiegészítéseket, az önállóan és optimális időráfordítással érheti el célját. Nyelvtani segítségként a 4. munkafüzet összefoglalóját ajánlom, bár e két nyelvvizsgán a nyelvtan kizárólag a nyelv használatában kerül értékelésre (fogalmazás, képleírás).

Feltétlenül ovassatok el mindent, és oldjatok meg mindent, amit a vizsgaközpont elérhetővé tesz.

És még itt is nézzetek körül:

http://nyelvoktatok.hu

 

IN BOCCA AL LUPO!

 

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI- EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI

 

A Giro sorozat a Nemzeti Alaptantervvel és a Kerettantervvel teljesen összhangban készült. Szerzői (az érettségi és OKTV szakavatott ismerői, jártasak a feladatok készítésében) elsődleges célként jelölték meg a tanulók eredményes, időben hatékony és szocializáló felkészítését.

Kiegészítő feladatokat a Fakultáció és OKTV fülön is találhattok.